Informace o území

ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

Informace a zdrojové dokumenty pro přípravu strategie rozvoje Frýdlantska


KULTURA A VOLNÝ ČAS


DOPRAVA

silnice II/290  – stručný přehled aktivit Libereckého kraje v rámci řešení úpravy režimu na komunikaci II/290 v úseku Smědava – Souš


PŘÍRODNÍ ZDROJE

Regionální surovinová politika Libereckého kraje

najdete zde prezentace: „Vybrané problémové lokality těžby nerostných surovin v Libereckém kraji…“, „K čemu slouží Regionální surovinová politika“, „Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich potenciál…“ a další

Voda

Rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce – termín realizace projektu 30. 6. 2017 – 31. 3. 2017,


HOSPODÁŘSTVÍ

SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA FRÝDLANTSKU

FRYSKO je zpravodaj Lokálního partnerství Frýdlantsko – dozvíte se tu,  jak FRÝdlantsko Sociálně KOoperuje

Dluhové poradenství na Frýdlantsku


Advertisement