Informace pro obce


PŘEHLED USNESENÍ z  jednání valného shromáždění DSO


Brownfields

Dne 15.11. 2018 proběhl seminář pro zástupce obcí z Frýdlantska k problematice brownfields, více informací

Databáze brownfieldů Libereckého kraje

29.11. 2018 byla vyhlášena výzva „Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – Výzva 2“, informace naleznete níže 

Informace k dotačním možnostem poskytne Michal Heinzl, Czechinvest


Dluhové poradenství

Dluhové poradenství na Frýdlantsku – kontakty na bezplatné poradenství


GDPR

INFORMACE A METODIKY


AKCE

 


FINANČNÍ ZDROJE PRO OBCE – DOTACE, GRANTY

 • MMR- Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – Výzva 2, 
  • Cíl výzvy:  regenerovat území, na němž se nachází objekty či  plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce
  • Výše dotace 50- 70% dle velikosti obce
  • Způsobilý žadatel: obec
  • Termín podání žádosti: 29.11. 2018 – 31.5. 2019
  • Více informací
 • Ministerstvo zemědělství Výzva III „ 129 290 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ , Příjem žádostí 15.9. – 15.1. 2019 
  Celková alokace programu 129 290 je 400 mil. Kč, program je rozdělen dva podprogramy, jeden z nich je určen  „ 129 293 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“.
  Aktivity: a) rekonstrukce, oprava, odbahnění nerybochovných rybníků a MVN za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině b) výstavba a obnova nerybochovných rybníků a MVN za účelem zvýšení retence a akumulace vody v krajině jako podpůrný prostředek v boji se suchem.

  Výše podpory:  max 80% uznatelných nákladů stavebně-technologické části , u každé z aktivity stanovena max výše dotace Více informací v Pravidla pro čerpání dotací , Informace k výzvě

 • OPŽP výzva 100. Snížení energetické náročnosti veřejných budov, příjem žádostí: 1.3. 2018 – 31.1. 2019, Příjemci podpory: obce, svazky obcí, příspěvkové organizace a další, výše způsobilých výdajů: 100 000 – 50 000 000 bez DPH, termín realizace: do 31. 12. 2023,  výše podpory: 35 – 50 %, u instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla max 70%, více informací

 


Výzvy MAS Frýdlantsko (SCLLD Frýdlantsko 2020)  – Harmonogram výzev

Další výzvy jsou připravovány na začátek roku 2019 – IROP (Doprava, Infrastruktura ve vzdělávání), OP Zaměstnanost (pouze v případě nerozdělení dotace na op. Rodiče a děti – mj. péče o děti v době mimo školní vyučování)


Harmonogram výzev  2019Dotačního programu Libereckého kraje. 


 

Státní fond životního prostředí

 • SFŽP – Výzva 3/ 2017 Odstraňování nelegálních skladů odpadů; Sanace havarijních stavů, výše dotace: 80% + zbytek může být pokryt zvýhodněnou půjčkou, Výše dotace: 100 000 – 40 000 000 Kč, termín podávání žádostí: 31. 12. 2020, text výzvy,
 • SFŽP Výzva 8/2016 Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody – výše dotace: 100 000 – 3 000 000 Kč, termín podávání žádostí: 31. 12. 2020, text výzvy,

 

Užitečné informace

Po kliknutí na odkaz „Užitečné informace“, se rozbalí knihovnička publikací, které by se při řízení obcí mohly hodit.


 

CO SI O FRÝDLANTSKU MYSLÍ STUDENTI – seznam studentských prací (stále doplňujeme)

Reklamy