Informace pro obce


PŘEHLED USNESENÍ z  jednání valného shromáždění DSO


Brownfields

Dne 15.11. 2018 proběhl seminář pro zástupce obcí z Frýdlantska k problematice brownfields, více informací

Databáze brownfieldů Libereckého kraje

29.11. 2018 byla vyhlášena výzva „Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – Výzva 2“, informace naleznete níže 

Informace k dotačním možnostem poskytne Michal Heinzl, Czechinvest


Dluhové poradenství

Dluhové poradenství na Frýdlantsku – kontakty na bezplatné poradenství


GDPR

INFORMACE A METODIKY


AKCE

 


FINANČNÍ ZDROJE PRO OBCE – DOTACE, GRANTY

 


Výzvy MAS Frýdlantsko (SCLLD Frýdlantsko 2020)  – Harmonogram výzev

 


 Dotační program Libereckého kraje –informace na portálu, Dotační kalendář 2020.

 


 

Státní fond životního prostředí

  • SFŽP – Výzva 3/ 2017 Odstraňování nelegálních skladů odpadů; Sanace havarijních stavů, výše dotace: 80% + zbytek může být pokryt zvýhodněnou půjčkou, Výše dotace: 100 000 – 40 000 000 Kč, termín podávání žádostí: 31. 12. 2020, text výzvy,
  • SFŽP Výzva 8/2016 Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody – výše dotace: 100 000 – 3 000 000 Kč, termín podávání žádostí: 31. 12. 2020, text výzvy,

 

Užitečné informace

Po kliknutí na odkaz „Užitečné informace“, se rozbalí knihovnička publikací, které by se při řízení obcí mohly hodit.


 

CO SI O FRÝDLANTSKU MYSLÍ STUDENTI – seznam studentských prací (stále doplňujeme)