Informace pro obce


PŘEHLED USNESENÍ z  jednání valného shromáždění DSO


Výzvy MAS Frýdlantsko (SCLLD Frýdlantsko 2020)  – Harmonogram výzev

 Dotační program Libereckého kraje –informace na portálu, Dotační kalendář 2020.


Brownfields

Dne 15.11. 2018 proběhl seminář pro zástupce obcí z Frýdlantska k problematice brownfields, více informací

Databáze brownfieldů Libereckého kraje

29.11. 2018 byla vyhlášena výzva „Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – Výzva 2“, informace naleznete níže 

Informace k dotačním možnostem poskytne Michal Heinzl, Czechinvest


Dluhové poradenství

Dluhové poradenství na Frýdlantsku – kontakty na bezplatné poradenství


GDPR

INFORMACE A METODIKY


 Dotační program Libereckého kraje –informace na portálu, Dotační kalendář 2020.


Užitečné informace Po kliknutí na odkaz „Užitečné informace“, se rozbalí knihovnička publikací, které by se při řízení obcí mohly hodit.


CO SI O FRÝDLANTSKU MYSLÍ STUDENTI – seznam studentských prací