Informace pro obce


PŘEHLED USNESENÍ z  jednání valného shromáždění DSO


Brownfields

Dne 15.11. 2018 proběhl seminář pro zástupce obcí z Frýdlantska k problematice brownfields, více informací

Databáze brownfieldů Libereckého kraje

29.11. 2018 byla vyhlášena výzva „Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití – Výzva 2“, informace naleznete níže 

Informace k dotačním možnostem poskytne Michal Heinzl, Czechinvest


Dluhové poradenství

Dluhové poradenství na Frýdlantsku – kontakty na bezplatné poradenství


GDPR

INFORMACE A METODIKY


AKCE

 


FINANČNÍ ZDROJE PRO OBCE – DOTACE, GRANTY

Dotačního titul MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020
příjem žádostí do  17. 2. 2020, nejzazší termín ukončení realizace akce 31. prosince 2021, Výše alokace 368 500 000 Kč.
Pro rok 2020 byly vyhlášeny tyto dotační tituly:

  •  Podpora obnovy sportovní infrastruktury  (pro obce do 3000 obyvatel)-  na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy, a  na obnovu školních tělocvičen.
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku  –  obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, a  dětských hřišť.
  • Podpora dostupnosti služeb (pro obce do 1000 obyvatel)  Podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.
  • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí  – obec do 3000 obyvatel

Výzvy MAS Frýdlantsko (SCLLD Frýdlantsko 2020)  – Harmonogram výzev

Další výzvy jsou připravovány na začátek roku 2019 – IROP (Doprava, Infrastruktura ve vzdělávání), OP Zaměstnanost (pouze v případě nerozdělení dotace na op. Rodiče a děti – mj. péče o děti v době mimo školní vyučování)


Harmonogram výzev  2019Dotačního programu Libereckého kraje. 


 

Státní fond životního prostředí

  • SFŽP – Výzva 3/ 2017 Odstraňování nelegálních skladů odpadů; Sanace havarijních stavů, výše dotace: 80% + zbytek může být pokryt zvýhodněnou půjčkou, Výše dotace: 100 000 – 40 000 000 Kč, termín podávání žádostí: 31. 12. 2020, text výzvy,
  • SFŽP Výzva 8/2016 Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody – výše dotace: 100 000 – 3 000 000 Kč, termín podávání žádostí: 31. 12. 2020, text výzvy,

 

Užitečné informace

Po kliknutí na odkaz „Užitečné informace“, se rozbalí knihovnička publikací, které by se při řízení obcí mohly hodit.


 

CO SI O FRÝDLANTSKU MYSLÍ STUDENTI – seznam studentských prací (stále doplňujeme)