Informace pro obce


PŘEHLED USNESENÍ z  jednání valného shromáždění DSO


Výzvy MAS Frýdlantsko (SCLLD Frýdlantsko 2020)  – Harmonogram výzev

 Dotační program Libereckého kraje –informace na portálu, Dotační kalendář 2020.


Sociální bydlení Frýdlantsko – informace pro obce

Projekt MAS Frýdlantsko z.s. je zaměřený na vznik a pilotní ověření metodiky pro zavedení systematické podpory pro udržení a získávání bydlení osob v bytové nouzi v území ORP Frýdlant (Liberecký kraj).

Brownfields

Dne 15.11. 2018 proběhl seminář pro zástupce obcí z Frýdlantska k problematice brownfields, více informací

Databáze brownfieldů Libereckého kraje

Dluhové poradenství

Dluhové poradenství na Frýdlantsku – kontakty na bezplatné poradenství


GDPR

INFORMACE A METODIKY


 Užitečné informace Po kliknutí na odkaz „Užitečné informace“, se rozbalí knihovnička publikací, které by se při řízení obcí mohly hodit.


CO SI O FRÝDLANTSKU MYSLÍ STUDENTI – seznam studentských prací

Advertisement