Společné projekty svazku obcí / AKCE

Frýdlantsko kulturní a společenské 

Jak zadržet vodu na Frýdlantsku

 • DUR Heřmanička (2018)
 • Frýdlantsko GO / Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko  (2017 – 2018)
  • projekt podpořený z OP Zaměstnanost, informace zde
 • Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Frýdlantsko (2017 – 2018)
 • Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky (2017)
  • informace zde
 • Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (2015)
  • informace zde.
  • V rámci zpracování studie pořádal spolek Náš kraj v roce 2015 sérii diskusí k navrhovaným opatřením v obcích (informace a digitální model průběhu povodní najdete na www.vodablizkonas.cz).
  • K možnostem realizací protipovodňových opatření se konalo jednání DSO a dalších aktérů dne 11.4.2017: prezentované příspěvky zde:
 • Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko (2013 – 2014)
  • s podporou z OP Životní prostředí (2013) získaly obce digitální protipovodňové plány a byla vybudována síť varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému („rozhlasy“) ve všech obcích svazku.