Společné projekty svazku obcí / AKCE

Podpora sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko

16 obcí Frýdlantska se rozhodlo zavést v roce 2020 společné financování sítě sociálních služeb na Frýdlantsku prostřednictvím dotačního programu, který vyhlašuje Mikroregion Frýdlantsko. Finanční podpora sítě sociálních služeb by měla zajistit pokrytí území Frýdlantska potřebnými službami.

Dotační program Mikroregionu podpoří poskytovatele služeb, kteří se na Frýdlantsku zapojují do komunitního plánování a nabízejí široké spektrum služeb pro rodiny s dětmi, pro seniory, handicapované, sociálně slabé, osoby se závislostmi a pro mnohé další.

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022

Metodika pro poskytovatele sociálních služeb 2021+ aktualizace pro rok 2022

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2022


Mobilní podium – Frýdlantsko kulturní a společenské 

Mikroregion Frýdlantsko pořídil za podpory Dotačního fondu Libereckého kraje Mobilní podium. Toto podium mohou využít obce Frýdlantského výběžku pro realizaci významných akcí.

Zápůjčky na akce lze uskutečnit v termínech, které nejsou zatím obsazeny v kalendáři akcí. 

Výpůjčka se řídí provozním řádem.

Pokud máte zájem o rezervaci podia, vyplňte rezervační formulář, nebo kontaktujte zaměstnance kanceláře DSO.


Poradenství pro Frýdlantsko III (2022 -2023)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Poradenství pro Frýdlantsko (2021 -2022)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Řešení nakládání s BRKO na Frýdlantsku – pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů 2021-2022

Účel projektu: navýšení počtu kontejnerů pro nakládání s BRKO za podpory Dotačního fondu Libereckého pořídil 5 kontejnerů na bioodpad

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Voda na FrýdlantskuCo bylo, je a bude dál?

30.11. 16 – 17:30, kino Frýdlant

Více informací a pozvánka, uvítáme, pokud nám dáte vědět, zda přijdete. Registrivat se můžete prostřednictvím online formuláře na pozvánce.

Zváni jsou zástupci obcí i veřejnost.

Setkání s klíčovými hráči na Frýdlantsku při realizaci opatření k hospodaření s vodou: Povodím Labe, Lesy ČR, Státního pozemkového úřadu, Správy CHKO Jizerské hory. Inspirujeme se také od zástupce Mikroregionu Jilemnicko, starosty Čisté u Horek L. Jiřičky. V odpoledním bloku budeme seznámeni s procesem realizace opatření k zadržování vody a s tím, co bylo na území Frýdlantska již vykonáno a co bude vykonáno v nálsedujícíh letech k tomu, aby v území bylo zadrženo více dovy a dochzelo k menším škodám při povodních.

Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku – komunitní plánování obcí (2020 -2021)

Účel projektu: podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na obecní úrovni. Zahrnuje přípravu a aktualizaci komunitního plánu pro Frýdlantsko pro období 2020-2025 a realizaci komunitního plánování v území.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Více informací: koordinátor sociálních služeb Lenka Porubská, lenka.porubska@masif.cz, Frýdlantsko sociálně kooperuje

Jak zadržet vodu na Frýdlantsku 2019

Poradenství pro Frýdlantsko (2019 -2020)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství a sociálních služeb.

DUR Heřmanička (2018)

informace zde 

Frýdlantsko GO / Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko  (2017 – 2018)

projekt podpořený z OP Zaměstnanost, informace zde

Vzniklé studie:

Voda na Frýdlantsku, Matěj Fikera o vývoji zdrojů vody na Frýdlantsku. Informace najdete zejména v přiložených mapách a fotografiích. Naleznete na nich informace o změnách prostředí oproti roku 1938. Kde se nachází prameny a toky celé oblasti a jak na tom jsou s objemem vody.

Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Frýdlantsko (2017 – 2018)

projekt vybrán k podpoře z OP Životní prostředí, informace zde. Vydali jsme leták o kompostování

Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky (2017)

informace zde

Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (2015)

informace zde.

V rámci zpracování studie pořádal spolek Náš kraj v roce 2015 sérii diskusí k navrhovaným opatřením v obcích (informace a digitální model průběhu povodní najdete na www.vodablizkonas.cz).

K možnostem realizací protipovodňových opatření se konalo jednání DSO a dalších aktérů dne 11.4.2017: prezentované příspěvky zde:

VRV,

AOPK

Lesy ČR, s.p.

Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko (2013 – 2014)

s podporou z OP Životní prostředí (2013) získaly obce digitální protipovodňové plány a byla vybudována síť varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému („rozhlasy“) ve všech obcích svazku.

Advertisement