Společné projekty svazku obcí / AKCE

Podpora sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko

Informace o dotačním programu pro sociální služby najdete nově na těchto stránkách


Mobilní podium – Frýdlantsko kulturní a společenské 

Mikroregion Frýdlantsko pořídil za podpory Dotačního fondu Libereckého kraje Mobilní podium. Toto podium mohou využít obce Frýdlantského výběžku pro realizaci významných akcí.

Zápůjčky na akce lze uskutečnit v termínech, které nejsou zatím obsazeny v kalendáři akcí. 

Výpůjčka se řídí provozním řádem.

Pokud máte zájem o rezervaci podia, vyplňte rezervační formulář, nebo kontaktujte zaměstnance kanceláře DSO.


Poradenství pro Frýdlantsko III (2022 -2023)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Poradenství pro Frýdlantsko (2021 -2022)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Řešení nakládání s BRKO na Frýdlantsku – pořízení kontejnerů pro dopravu bioodpadů 2021-2022

Účel projektu: navýšení počtu kontejnerů pro nakládání s BRKO za podpory Dotačního fondu Libereckého pořídil 5 kontejnerů na bioodpad

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Voda na FrýdlantskuCo bylo, je a bude dál?

30.11. 16 – 17:30, kino Frýdlant

Více informací a pozvánka, uvítáme, pokud nám dáte vědět, zda přijdete. Registrivat se můžete prostřednictvím online formuláře na pozvánce.

Zváni jsou zástupci obcí i veřejnost.

Setkání s klíčovými hráči na Frýdlantsku při realizaci opatření k hospodaření s vodou: Povodím Labe, Lesy ČR, Státního pozemkového úřadu, Správy CHKO Jizerské hory. Inspirujeme se také od zástupce Mikroregionu Jilemnicko, starosty Čisté u Horek L. Jiřičky. V odpoledním bloku budeme seznámeni s procesem realizace opatření k zadržování vody a s tím, co bylo na území Frýdlantska již vykonáno a co bude vykonáno v nálsedujícíh letech k tomu, aby v území bylo zadrženo více dovy a dochzelo k menším škodám při povodních.

Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku – komunitní plánování obcí (2020 -2021)

Účel projektu: podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na obecní úrovni. Zahrnuje přípravu a aktualizaci komunitního plánu pro Frýdlantsko pro období 2020-2025 a realizaci komunitního plánování v území.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Více informací: koordinátor sociálních služeb Lenka Porubská, lenka.porubska@masif.cz, Frýdlantsko sociálně kooperuje

Jak zadržet vodu na Frýdlantsku 2019

Poradenství pro Frýdlantsko (2019 -2020)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství a sociálních služeb.

DUR Heřmanička (2018)

Projekt navazuje na projekt s názvem “Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky” realizovaný v roce 2017. V projektu bude vyhotoven další stupeň projektové dokumentace k zamýšlené cyklotrase na tělese bývalé úzkorozchodné železniční trasy spojující Frýdlant a Heřmanice. 

Projekt je podpořen částkou 600 000,- z Dotačního fondu Libereckého kraje.

V budoucnu se počítá s využitím těchto liniových ploch, které byly v roce 2016 převedeny do majetku DSO Frýdlantsko, jako bezpečné trasy určené pro cykloturistiku.

Frýdlantsko GO / Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko  (2017 – 2018)

projekt podpořený z OP Zaměstnanost, informace zde

Vzniklé studie:

Voda na Frýdlantsku, Matěj Fikera o vývoji zdrojů vody na Frýdlantsku. Informace najdete zejména v přiložených mapách a fotografiích. Naleznete na nich informace o změnách prostředí oproti roku 1938. Kde se nachází prameny a toky celé oblasti a jak na tom jsou s objemem vody.

Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Frýdlantsko (2017 – 2018)

projekt vybrán k podpoře z OP Životní prostředí, informace zde. Vydali jsme leták o kompostování

Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky (2017)

informace zde

Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (2015)

informace zde.

V rámci zpracování studie pořádal spolek Náš kraj v roce 2015 sérii diskusí k navrhovaným opatřením v obcích (informace a digitální model průběhu povodní najdete na www.vodablizkonas.cz).

K možnostem realizací protipovodňových opatření se konalo jednání DSO a dalších aktérů dne 11.4.2017: prezentované příspěvky zde:

VRV,

AOPK

Lesy ČR, s.p.

Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko (2013 – 2014)

s podporou z OP Životní prostředí (2013) získaly obce digitální protipovodňové plány a byla vybudována síť varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému („rozhlasy“) ve všech obcích svazku.

Advertisement