Společné projekty svazku obcí / AKCE

Podpora sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko

16 obcí Frýdlantska se rozhodlo zavést v roce 2020 společné financování sítě sociálních služeb na Frýdlantsku prostřednictvím dotačního programu, který vyhlašuje Mikroregion Frýdlantsko. Finanční podpora sítě sociálních služeb by měla zajistit pokrytí území Frýdlantska potřebnými službami.

Dotační program Mikroregionu podpoří poskytovatele služeb, kteří se na Frýdlantsku zapojují do komunitního plánování a nabízejí široké spektrum služeb pro rodiny s dětmi, pro seniory, handicapované, sociálně slabé, osoby se závislostmi a pro mnohé další.

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2020

 

Mobilní podium – Frýdlantsko kulturní a společenské 

Jak zadržet vodu na Frýdlantsku 2019

 • DUR Heřmanička (2018)
 • Frýdlantsko GO / Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko  (2017 – 2018)
  • projekt podpořený z OP Zaměstnanost, informace zde
 • Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Frýdlantsko (2017 – 2018)
 • Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky (2017)
  • informace zde
 • Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (2015)
  • informace zde.
  • V rámci zpracování studie pořádal spolek Náš kraj v roce 2015 sérii diskusí k navrhovaným opatřením v obcích (informace a digitální model průběhu povodní najdete na www.vodablizkonas.cz).
  • K možnostem realizací protipovodňových opatření se konalo jednání DSO a dalších aktérů dne 11.4.2017: prezentované příspěvky zde:
 • Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko (2013 – 2014)
  • s podporou z OP Životní prostředí (2013) získaly obce digitální protipovodňové plány a byla vybudována síť varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému („rozhlasy“) ve všech obcích svazku.