Společné projekty svazku obcí / AKCE

Podpora sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko

16 obcí Frýdlantska se rozhodlo zavést v roce 2020 společné financování sítě sociálních služeb na Frýdlantsku prostřednictvím dotačního programu, který vyhlašuje Mikroregion Frýdlantsko. Finanční podpora sítě sociálních služeb by měla zajistit pokrytí území Frýdlantska potřebnými službami.

Dotační program Mikroregionu podpoří poskytovatele služeb, kteří se na Frýdlantsku zapojují do komunitního plánování a nabízejí široké spektrum služeb pro rodiny s dětmi, pro seniory, handicapované, sociálně slabé, osoby se závislostmi a pro mnohé další.

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2021

  • Seznam podpořených subjektů v roce 2020:
 OrganizaceDruh sociální služby Výše přidělené dotace 
1.CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  Libereckého kraje, o.p.s.§ 39 osobní asistence                             35 100,00 Kč
2.DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie§ 49 domovy pro seniory                           670 250,00 Kč
3.Fokus Liberec o. p. s.§ 70 sociální rehabilitace                             41 732,00 Kč
4.Diecézní charita Litoměřice§ 40 pečovatelská služba                             79 050,00 Kč
5.Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                           236 250,00 Kč
6.Domov Raspenava, příspěvková organizace§ 67 sociálně terapeutické dílny                             51 100,00 Kč
7.Maják NMPS, z. ú.§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež                           192 000,00 Kč
8.Maják NMPS, z. ú.§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                             64 000,00 Kč
9.Centrum LIRA, z.ú.§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS                             56 000,00 Kč
10.Centrum LIRA, z.ú.§ 54 raná péče                             64 500,00 Kč
11.ADVAITA, z. ú.§ 68 terapeutické komunity                             12 394,00 Kč
12.ADVAITA, z. ú.§ 37 odborné sociální poradenství                             32 625,00 Kč
13.ADVAITA, z. ú.§ 64 služby následné péče                             24 938,00 Kč
14.Člověk v tísni, o.p.s.§ 69 terénní programy                             67 500,00 Kč
15.Člověk v tísni, o.p.s.§ 37 odborné sociální poradenství                             44 719,00 Kč
16.Most k naději, z.s.§ 69 terénní programy                             24 375,00 Kč
17.Most k naději, z.s.§ 69 terénní programy                             46 875,00 Kč
18.Diakonie Beránek z.s.§ 40 pečovatelská služba                             80 000,00 Kč
Celkem 1 823 408,00 Kč 

Mobilní podium – Frýdlantsko kulturní a společenské 

Mikroregion Frýdlantsko pořídil za podpory Dotačního fondu Libereckého kraje Mobilní podium. Toto podium mohou využít obce Frýdlantského výběžku pro realizaci významných akcí. Zápůjčky na akce lze uskutečnit v termínech, které nejsou zatím obsazeny v kalendáři akcí. Výpůjčka se řídí provozním řádem. Pokud máte zájem o rezervaci podia, vyplňte rezervační formulář, nebo kontaktujte zaměstnance kanceláře DSO.

Zajištění plánování sociálních služeb na Frýdlantsku – komunitní plánování obcí (2020 -2021)

Účel projektu: podpora procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) na obecní úrovni. Zahrnuje přípravu a aktualizaci komunitního plánu pro Frýdlantsko pro období 2020-2025 a realizaci komunitního plánování v území.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Více informací: koordinátor sociálních služeb Lenka Porubská, lenka.porubska@masif.cz, Frýdlantsko sociálně kooperuje

Jak zadržet vodu na Frýdlantsku 2019

Poradenství pro Frýdlantsko (2019 -2020)

Projekt podpořený z Dotačního fondu Libereckého kraje, z jehož prostředků jsou hrazeny částečné úvazky pro poradenství členských obcím v oblasti hospodaření s finančními prostředky, regionálního rozvoje a dotačního poradenství a sociálních služeb.

DUR Heřmanička (2018)

informace zde 

Frýdlantsko GO / Strategické řízení Mikroregionu Frýdlantsko  (2017 – 2018)

projekt podpořený z OP Zaměstnanost, informace zde

Vzniklé studie:

Voda na Frýdlantsku, Matěj Fikera o vývoji zdrojů vody na Frýdlantsku. Informace najdete zejména v přiložených mapách a fotografiích. Naleznete na nich informace o změnách prostředí oproti roku 1938. Kde se nachází prameny a toky celé oblasti a jak na tom jsou s objemem vody.

Prevence vzniku odpadů v mikroregionu Frýdlantsko (2017 – 2018)

projekt vybrán k podpoře z OP Životní prostředí, informace zde. Vydali jsme leták o kompostování

Příprava dokumentace pro bezpečnou cyklodopravu na bývalém tělese Heřmaničky (2017)

informace zde

Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření (2015)

informace zde.

V rámci zpracování studie pořádal spolek Náš kraj v roce 2015 sérii diskusí k navrhovaným opatřením v obcích (informace a digitální model průběhu povodní najdete na www.vodablizkonas.cz).

K možnostem realizací protipovodňových opatření se konalo jednání DSO a dalších aktérů dne 11.4.2017: prezentované příspěvky zde:

VRV,

AOPK

Lesy ČR, s.p.

Protipovodňová opatření pro obce Mikroregionu Frýdlantsko (2013 – 2014)

s podporou z OP Životní prostředí (2013) získaly obce digitální protipovodňové plány a byla vybudována síť varovného a vyrozumívacího systému a lokálního výstražného systému („rozhlasy“) ve všech obcích svazku.