Úřední deska

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SVAZKU 

  • stanovy
  • Plánované TERMÍNY valného shromáždění DSO v roce 2020
  • 15.12.změna na 17. 12. – místo konání Dolní Řasnice, kulturní dům
  • Pokud není uvedeno jinak, koná se valné shromáždění v zasedací místnosti v budově radnice Města Frýdlant

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2020


ÚŘEDNÍ DESKA


METODIKY A POSTUPY SVAZKU OBCÍ
Všechny dokumenty byly zpracovány v rámci projektu Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko, podpořeného z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_066/0002836)

Pronájem pozemků ve vlastnictví svazku obcí

Poskytování dotací z rozpočtu svazku obcí

Příprava na GDPR


TISKOVÉ ZPRÁVY