Úřední deska

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SVAZKU 


ÚŘEDNÍ DESKA


Plánované TERMÍNY valného shromáždění DSO v roce 2019

  • 8. 1. 
  • 5. 2.
  • 5. 3. změna termínu na 14. 3.
  • 9. 4.
  • 7.5. zrušeno
  • 4. 6.
  • 3. 9. 
  • 8. 10. 
  • 5. 11. od 9:30 (od 9:00 probíhá jednání FVS)
  • 3. 12.  změna termínu na 19. 12. 2019

METODIKY A POSTUPY SVAZKU OBCÍ
Všechny dokumenty byly zpracovány v rámci projektu Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko, podpořeného z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_066/0002836)

Pronájem pozemků ve vlastnictví svazku obcí

Poskytování dotací z rozpočtu svazku obcí

Příprava na GDPR


TISKOVÉ ZPRÁVY