Úřední deska

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SVAZKU 

  • stanovy
  • Plánované TERMÍNY valného shromáždění DSO v roce 2021
  • 26.1., 9.2. (v týdnu po jarních prázdninách), 9.3. (zrušeno – covid), 13.4. (Velikonoce 1.4. – 2.4.), 11.5., 8.6. 7.9., 12: 10., 16. 11., 14.12.
  • Pokud není uvedeno jinak, koná se valné shromáždění v zasedací místnosti v budově radnice Města Frýdlant

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko v roce 2020


ÚŘEDNÍ DESKA


METODIKY A POSTUPY SVAZKU OBCÍ
Všechny dokumenty byly zpracovány v rámci projektu Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko, podpořeného z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_066/0002836)

Pronájem pozemků ve vlastnictví svazku obcí

Poskytování dotací z rozpočtu svazku obcí

Příprava na GDPR


TISKOVÉ ZPRÁVY