Úřední deska

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SVAZKU 

  • stanovy
  • Plánované TERMÍNY valného shromáždění DSO v roce 2023
  • 7.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12.
  • Pokud není uvedeno jinak, koná se valné shromáždění v zasedací místnosti v budově radnice Města Frýdlant

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko


ÚŘEDNÍ DESKA


METODIKY A POSTUPY SVAZKU OBCÍ
Všechny dokumenty byly zpracovány v rámci projektu Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko, podpořeného z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_066/0002836)

Pronájem pozemků ve vlastnictví svazku obcí

Poskytování dotací z rozpočtu svazku obcí

GDPR


TISKOVÉ ZPRÁVY


Advertisement