Úřední deska

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SVAZKU 

  • stanovy
  • Plánované TERMÍNY valného shromáždění DSO v roce 2022
  • 4.2. (Beseda Frýdlant), 8. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 7. 6., 13.9., 11.10. (zrušeno), 8. 11. (zrušeno), předpokládaný termín po ustanovení zastupitelstev: 22.11., 13.12.
  • Pokud není uvedeno jinak, koná se valné shromáždění v zasedací místnosti v budově radnice Města Frýdlant

Dotační program na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko


ÚŘEDNÍ DESKA


METODIKY A POSTUPY SVAZKU OBCÍ
Všechny dokumenty byly zpracovány v rámci projektu Strategické řízení mikroregionu Frýdlantsko, podpořeného z OP Zaměstnanost (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_066/0002836)

Pronájem pozemků ve vlastnictví svazku obcí

Poskytování dotací z rozpočtu svazku obcí

GDPR


TISKOVÉ ZPRÁVY